1. Instalacje elektryczne : wykonawstwo nowych instalacji, bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych,
 2. Instalacje zasilające przyłącza energetyczne,
 3. Instalacje odgromowe,
 4. Instalacje sygnalizacyjne,
 5. Kosztorysowanie instalacji elektrycznych,
 6. Instalacje sieci komputerowych,
 7. Okablowanie strukturalne,
 8. Instalacje sieci światłowodowych,
 9. Montaż odkurzaczy centralnych,
 10. Wykonawstwo oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego z projektowaniem,
 11. Wykonawstwo linii kablowych i napowietrznych.

   

* Oświadczam, że posiadamy  niezbędne zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz do wykonania prac elektrycznych i dozoru uprawnienia kwalifikacyjne o numerze 049/E/933/RZ/2004 oraz D/049/932/RZ/2004  (na życzenie Państwa wymienione dokumenty przedstawię w formie kserokopii lub do wglądu).