1. Pomiary elektrostatyczne posadzek prądoprzewodzących,
  2. Pomiary natężenia oświetlenia,
  3. Pomiary rezystancji izolacji przewodów,
  4. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  5. Pomiary skuteczności uziemienia i zerowania,
  6. Pomiary instalacji odgromowych,
  7. Pomiary linii kablowych,
  8. Pomiary elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych.

 

 

* Oświadczam, że posiadamy  niezbędne zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz do wykonania prac elektrycznych i dozoru uprawnienia kwalifikacyjne o numerze 049/E/933/RZ/2004 oraz D/049/932/RZ/2004  (na życzenie Państwa wymienione dokumenty przedstawię w formie kserokopii lub do wglądu).